Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociologie

Georg Simmel

Peníze v moderní kultuře a její eseje
nakl.: SLON
2. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86429-59-8
cena:
 225,-

Miroslav Dopita

Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti  - obrázek není k dispozici
nakl.: Univerzita Palackého Olomouc
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-244-1650-2
cena:
 190,-

Plzeňské rozhovory

Chudoba a bohatství v současném světě

Šárka Waisová

Plzeňské rozhovory - obrázek není k dispozici
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86898-86-5
cena:
 156,-

Miroslav Hroch

Pohledy na národ a nacionalismus - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86429-20-2
cena:
 620,-

Politická sociologie

Politika a identita v proměnách modernity

Karel B. Müller

Nedostupné
Politická sociologie
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-380-2
cena:
 255,-

Charles Tilly

Politika kolektivního násilí - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86529-60-1
cena:
 330,-

Jiří Šubrt

Postparsonsovské teorie sociálních systémů - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1368-0
cena:
 240,-

Petra Rakušanová

Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy - obrázek není k dispozici
nakl.: SOÚ
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7330-122-4
cena:
 150,-

Alena křížková, Radka Dudová, Han aHašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde

Práce a péče - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-94-6
cena:
 240,-

Jiří Přibáň

Právo a politika konverzace
nakl.: G plus G
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-86103-36-6
cena:
 169,-

Proč existují národy

Úvahy o demokracii v Evropě

Pierre Manent

Proč existují národy
nakl.: CDK
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7325-133-8
cena:
 119,-

Proč se lidé zabíjejí

(homicida a genocida)

Jan Zrzavý

Nedostupné
Proč se lidé zabíjejí
nakl.: Triton
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7254-518-3
cena:
 129,-

Proč tak snadno...

Některé rodinné důvody sametové revoluce

Ivo Možný

Proč tak snadno...
nakl.: SLON
3. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7419-013-1
cena:
 149,-

Anton Markoš

Profil absolventa
nakl.: Academia
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-200-1564-8
cena:
 395,-

Eva Křížová

Proměny lékařské profese z pohledu sociologie - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86429-57-1
cena:
 275,-

Prostor, moc a utopie

Ideální město a jeho společnost

Barbora Vacková

Prostor, moc a utopie
nakl.: MUNI Press
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5252-9
cena:
 251,-

Protest proti globalizaci

Gender a feministická kritika

Marta Kolářová

Protest proti globalizaci
nakl.: SLON
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-86429-96-0
cena:
 320,-

Jan Jandourek

Průvodce sociologií
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-2397-6
cena:
 279,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML